Nye overraskende test resultater

Forebyg svidningsskader med AJ-Kross Grov

 

Swedish Agro står bag et omfattende forsøg, hvor man har testet strøelse til høns. De har testet AJ-Kross Grov op imod spåner.

Formål: Formålet var at nedbringe tå-svidninger og svidninger imellem trædepuder.

Udgangspunkt: Hos slagtekylling producenten havde man hidtil anvendt spåner og havde en svidningsscore på 40 point. En svidningsscore som ligger lige på grænsen i forhold til at dyrelægen skal påtale problemet overfor producenten.

Forsøgsperiode: I forsøgsperioden erstattede man spåner med AJ-Kross Grov i et hus.

Testresultat
AJ-Kross Grov – 6
Spåner – 40

0-40 point  Ingen påtale. 
41-80 point
 Embedsdyrlægen påtaler problemet overfor producenten.
81-200 point
 Embedsdyrlægen indberetter producenten til Fødevarestyrelsen.

Resultat: Svidninger på trædepuderne hos kyllinger er i stor udstrækning en konsekvens af fugtig og kvælstofholdig strøelse. Både antallet og sværhedsgraden af trædepudesvidninger kan reduceres ved at anvende en strøelse som AJ-Kross Grov, der er tør og porøs i overfladen.