AJ-Raps Dry

AJ-Raps Dry® - naturbaseret tørhygiejnemiddel

Høj absorberingsevne og homogen. Et produkt som udtørrer og har stor effekt på de
hyppigst forkomne bakterier og svampesporer - imens den stadig fungere som strøelse.

AJ-Raps Dry® er sammensat af naturlige udvalgte råvarer med høj andel af raps og MCP zeolit.

 

AJ-Raps Dry® tørhygiejnemiddel til grise
Dette er særdeles velegnet som start i farestier, hvor der er problemer med diarré lige efter faring. Strø et godt lag i hulen og på det faste gulv før faring. Det er her vigtigt, at alle fugtige materialer fjernes løbende, og der suppleres med nyt AJ-Raps Dry®, så der altid er tør i stien. Kan senere suppleres/erstattes med AJ-Strømel. Minimer navlebrok og ledbetændelse. En tør faresti er 90 % af løsningen for at lykkes.

AJ-Raps Dry® i fravænningsstalden hjælper i den første uge grisen igennem udfordringen med diarre. Kan her suppleres efter ca. 5 dage med AJ-Kross Grov. Er der diarre problemer omkring 3 ugers alder, suppler da igen med AJ-Raps Dry®. Det er også her vigtigt at alle fugtige materialer fjernes løbende, og der suppleres med nyt AJ-Raps Dry®, så der altid er tør i stien.

AJ-Raps Dry® til køer
AJ-Raps Dry® har også i sengebåse en unik effekt. Høj absorbering, bliver liggende. Bruges ca. 2 gange om ugen, 50 g pr m2. Bruges her sammen med AJ-Kross Fin.

AJ-Raps Dry® til fjerkræ
AJ-Raps Dry® bruges også i fjerkræ-produktion på gulvet, forinden AJ-Kross Grov lægges ud som strøelse. Udlægges med 50 g pr. m2

Produktfordele

  • Helt unik sugeevne, deraf følgende tørt miljø
  • Drøj i brug og enkel håndtering
  • Renere dyr
  • Homogen
  • Bedre sundhed
  • Binder ammoniaklugten
  • Minimere fluer

AJ-Raps Dry® kan bruges til alle dyrearter og staldsystemer

Sikkerheds Datablad
AJ-Raps-Dry-Sikkerheds-Datablad

Vælg strøelse

Kontakt os