AJ-Kross Grov - strøelse af 100% rapshalm

Rapsstrøelsen er danskforarbejdet, varmebehandlet, bakteriefri og med minimal støv indhold.
Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør og giver et bedre miljø i stalden.
Kan anvendes alle steder og ofte med stor fordel, når det gælder tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.

AJ-Kross Grov - strøelse til høns og kyllinger både friland og økologi mv.
Strøelsen suger fra bunden, og deraf skabes der hurtigt en tør overflade, som vil forblive porøs og løs. Det er et blødt og tørt underlag at gå på, som skåner trædepuderne. Kyllinger/høns ”sandbader” gerne i produktet. AJ-Kross Grov binder ammoniak og indkapsler møg og derved opleves et bedre miljø i fjerkræhuset. Rapsstrøelsen binder ikke fast i betonen - det vil derfor lette rengøringen betydeligt.

 

  • Rent naturprodukt og varmebehandlet.
  • Ekstrem sugeevne, som minimere varmeforbruget.
  • Blødt underlag - ekstrem skånsom overfor trædepuder.
  • Begrænser plukninger. Mere ro i stalden. ”Sandbadning”.
  • Ingen bakterier eller svampesporer.
  • Nem at håndtere. Kan fremføres via flexsnegl.
  • Binder ammoniak og indkapsler møg, deraf bedre miljø i fjerkræhuset.
  • Nem udmugning - binder ikke fast i beton, lettere rengøring/vask betydeligt.
  • Hurtig omsætteligt i marken.
  • Fjerkræhuset opvarmes inden udlægning af strøelsen.

 

Tåsvidninger & svidninger imellem trædepuder testresultater
- foretaget i samarbejde med Swedish Agro

Swedish Agro står bag et omfattende forsøg, hvor man har testet strøelse til høns AJ-Kross Grov op imod spåner.

Svidninger på trædepuderne hos kyllinger er i stor udstrækning en konsekvens af fugtig og kvælstofholdig strøelse. Både antallet og sværhedsgraden af trædepudesvidninger kan reduceres ved at anvende en strøelse som AJ-Kross Grov, der er tør og porøs i overfladen.

Testresultat
AJ-Kross Grov - 6
Spåner - 40

0-40 point  Ingen påtale. 
41-80 point
Embedsdyrlægen påtaler problemet overfor producenten.
81-200 point
Embedsdyrlægen indberetter producenten til Fødevarestyrelsen.

Forbrug
Slagtekyllinger
: Opstart med 2 cm. Ved gulvvarme lidt mindre.
Løsgående høns: Opstart med 3-5 cm.

Hønniker, forbrug estimeret til 2½ - 3 kg pr. m2.
Æglæggende høns, forbrug estimeret til 3 kg pr. m2.
Slagtekyllinger, forbrug estimeret til 2 kg pr. m2

Se hvilken effekt Vindng Øko æg, har haft ved at omlægge til AJ-Kross Grov.

Brochure:
Download/print brochure "AJ-Kross Grov Høns / Kyllinger"

 

Vælg strøelse

Kontakt os