AJ Energi & Strø - strøelse af 100% rapshalm

Rapsstrøelsen er danskforarbejdet, varmebehandlet, bakteriefri og med minimal støv indhold.
Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør og giver et bedre miljø i stalden.
Kan anvendes alle steder og ofte med stor fordel, når det gælder tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.

AJ-Kross Fin anvendes som strøelse i sengebåse/bindestald til køer og kalve. AJ-Kross Fin har en høj absorberingsevne, hvilket skyldes stamcelle strukturen i rapshalm. Den høje andel af cellulose i rapshalm er hele hemmeligheden bag den høje absorberingsevne. Rapshalm indeholder nemlig 49% cellulose, hvilket er mere end andre halmbaserede strøelser - sammenlignet med hvede er cellulose indholdet næsten 15% lavere i hveden.

Produktet har ved sin høje sugeevne og deraf tørt sengeleje en positiv effekt på infektion og celletal, ”yversundhed”. Produktet bliver liggende i lejet, med deraf lavt forbrug. Estimeret forbrug ca. 120 - 140 kg pr. ko pr år. Velegnet i dybstrøelse, kælvningsboks, kalveboks og aflastningsboks.

AJ-Kross Fin har vist særlig gavnlig effekt på:

 • Bedre klov sundhed
 • Tørt leje, mindre infektioner
 • Skånsom mod yver

AJ-Kross Fin

 • Rent naturprodukt, varmebehandlet og godkendt til økologi.
 • Ekstrem sugeevne, tørt leje, færre infektioner.
 • Skånsom mod yver, bedre klov sundhed / ingen belægninger.
 • Bedre hygiejne i forbindelse med robotter.
 • Nem at udstrø, indkapsler møget og binder ammoniak.
 • Strøelsen bliver liggende i åben staldmiljø og minimere fluer.
 • Unik til dybstrøelse/aflastningsboks – anvendes også i kalvebokse.
 • Altid tør i overfladen, deraf bedre miljø og renere dyr.
 • Giver en homogen gylle med godt flydelag – eget til biogas.
 • Mindre gødningsmængde og hurtig omsættelig i marken.
 • Binder ikke på beton, lettere rengøring.
 • Årsforbrug ca. 120 - 140 kg pr. ko.
Brochure:

Download/print brochure "AJ-Rapsstrøelse til køer"

Vælg strøelse

Kontakt os