AJ Energi & Strø - kvalitets træpiller

Vælg altid træpiller af god kvalitet, for at opnå en høj brændværdi.
Vi forhandler træpiller i både 6 mm og 8 mm.

Træpiller fra AJ Energi & Strø
Gode kvalitets træpiller med høj brændværdi

Vægt..................................... 16 kg
Størrelser........................... 6 / 8 mm
Energiindhold.................. 4,8 KWh/kg
Askindhold........................ <0,3%
Fugtindhold...................... <10%
Vægtfylde........................... ca. 680 kg/m2

Billig men miljøvenlig træpiller
Brug af træpiller er et miljøbevidst og en billig måde at opvarme sit huset på. Piller er ofte fremstillet af en blanding af savsmuld og træfibre, som under et meget højt pres er blevet presset sammen. Normalvis anvendes der ingen for bindemiddel, hvilket betyder at du får et miljøvenligt naturprodukt med en høj brændværdi.

Populær opvarmning - stærke fordele
Træpiller er en billig og effektiv måde at opvarme sit hus på. Træpiller er derfor en ideel løsning til dig, der ønsker en miljøvenlig brændværdi som er let at håndtere.
Vælg altid træpiller af en god kvalitet.

Der er flere fordele ved at vælge træpiller af en god kvalitet.
Ved at vælge træpiller af en god kvalitet, undgår du at have en stor andel af aske - pga. den bedre forbrænding.
Ved at købe billige piller, sker der ofte det at man får meget slagge, når man brænder pillerne. Slagge er et restprodukt som kommer ved forbrænding af materialer som ikke er helt rene. Det vil altså sige, at hvis pillerne er fremstillet af træ med bark eller været tilsat et bindemiddel - så vil man have en stor andel slagge, når man brænder pillerne. Mængden af slagger er ofte højere i piller som har et højt askeindhold. Man skal være opmærksom på, at slagge er dårligt for pillefyret, da det kan sætte sig til forstoppelse og være skyld i mekaniske fejl.
Fyrrer du derfor med billige piller, så vil det kræve en grundig rengøring af dit fyr, oftere.

Vælg strøelse

Kontakt os