facebook

AJ Energi & Strø - strøelse af 100% rapshalm

Rapsstrøelsen er danskforarbejdet, varmebehandlet, bakteriefri og med minimal støv indhold.
Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør og giver et bedre miljø i stalden.
Kan anvendes alle steder og ofte med stor fordel, når det gælder tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.

I dag produceres 5 forskellige produkter, af godkendte råvarer.

AJ-Strømel, AJ-Kross Grov, AJ-Kross Fin, AJ-kross Mink & AJ-Raps dry er brugsbeskyttede.

AJ-Strømel anvendes i smågrisehuler. rapsstrøelsen bliver liggende, holder bunden tør og har vist sig at være effektiv mod diarre, navlebrok og ledbetændelse. Produktet har et naturligt indhold af kobber, zink og jern. Høj sugeevne med deraf bedre miljø. Hulen strøs op inden faring med ca. 1,5 kg og efterstrøs efter behov.

AJ-Kross Grov anvendes af fjerkræproducenter (friland, økologi m.v.). Produktet har mange gode egenskaber, bl.a. skånsomt mod trædepuder, minimerer plukning. Tilgodeser den naturlige adfærd for ”sandbadning” hos kyllinger/høns.

AJ-Kross Grov anvendes også som strø- og rodemateriale til grise, søer og slagtesvin. Produktet kan anvendes fra fravænning. Hvis grisen vender om på ligge- og gøde-areal, giver AJ-Kross Grov med sin høje sugeevne mulighed for at vende stien tilbage. Ved udbrud af hale- og flankebid samt ved uro, brug ca. 100 g 2 gange daglig i nogle dage. Effektiv i miljøer med løsgående søer, da produktet bliver liggende i lejet. Renere dyr. Dyrevenlig og effektiv som bund i aflastningsstier. Ved indsættelse anvendes ca. 250 g pr. dyr. Efterfølgende efter behov.

AJ-Kross Grov foretrækkes af nogle hesteejere, da de mener, at bunden er helt perfekt fra start.

AJ-Kross Fin anvendes som strøelse i sengebåse/bindestald til køer og kalve. Produktet har ved sin høje sugeevne og deraf tørt sengeleje en positiv effekt på infektion og celletal, ”yversundhed”. Produktet bliver liggende i lejet, med deraf lavt forbrug. Estimeret forbrug ca. 120 - 140 kg pr. ko pr år. Velegnet i dybstrøelse, kælvningsboks, kalveboks og aflastningsboks.

AJ-Rapshalmpiller anvendes som strøelse i hestebokse. Produktet giver hesten en velplejet boks, binder ammoniaklugten, mindre gødningsmængde og mindsker dermed udmugningen. Har en ekstrem sugeevne. Positiv effekt på ”sur stråle” og kolik. Nogle heste anvender det som hvileleje. Ved Opstart af boks anvendes 5 cm lag af rapshalmpiller i hele boksen. Efterstrøs ca. 1 gang om ugen. Årsforbrug ca. 1.000 kg pr. boks/hest. Årsforbrug ca. 500 kg pr. boks/pony.

AJ-Raps Dry® er et nyt tørhygiejnemiddel, som kombinerer de unikke og fantastiske egenskaber, som alle vore Rapshalmstrøelser har. AJ-Raps Dry® er sammensat af specielle udvalgte råvarer med høj andel af raps, og derfor har vi et produkt, som udtørrer og samtidig fungerer som strøelse. Høj absorberingsevne og stadig homogen.

Download/print brochure "AJ-Strøelse Generelt"

Rapsstrøelsen er et rent naturprodukt.

Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør, og dette resulterer i et bedre miljø i stalden.

Vælg strøelse

Kontakt os

    Få Nyheder
    close slider

     

    Tilmeld dig og få relevante nyheder om fx produkter Aj Energi & Strø

    strøelse til kvæg