Kategorier
Gris

2-stjernet nyhed, AJ X30 

Mavesårsproblematikken hos slagtesvin Forekomst af mavesår hos grise er meget almindelig – det er ofte et ”skjult” problem, som stort set kun bekræftes ved slagt. Mavesår opstår typisk, når slimhinden i mavesækken beskadiges. AJ X30 er udviklet til at opretholde slimhinden i mavesækken.