AJ Energi & Strø - strøelse af 100% rapshalm

Rapsstrøelsen er danskforarbejdet, varmebehandlet, bakteriefri og med minimal støv indhold.
Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør og giver et bedre miljø i stalden.
Kan anvendes alle steder og ofte med stor fordel, når det gælder tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.

AJ-Strømel anvendes i smågrisehuler. Produktet bliver liggende, holder bunden tør og har vist sig at være effektiv mod diarre, navlebrok og ledbetændelse. Rapsstrøelsen har et naturligt indhold af kobber, zink og jern. Høj sugeevne med deraf bedre miljø. Hulen strøs op inden faring med ca. 1,5 kg og efterstrøs efter behov.

AJ-Strømel
Unik som strøelse til smågrisehuler i farestier.

 • Rent naturprodukt, varmebehandlet og SPF-godkendt.
 • Ekstrem sugeevne - deraf tørt miljø for smågrise.
 • Strømel bliver liggende i smågrisehulerne.
 • Meget blødt materiale med deraf mindre fare for små rifter.
 • Strømel minimerer navlebrok og ledbetændelse.
 • Bedre sundhed og miljø i stalden / binder ammoniaklugt.
 • Binder ikke fast i beton, letter rengøring/vask betydelig.
 • Giver en homogen gylle – hurtigt omsættelig i mark.
 • Anerkendt til rode- og beskæftigelsesmateriale.
 • Forbrug ca. 4 kg pr. kuld i farestien.

AJ-Kross Grov anvendes også som strø- og rodemateriale til grise, søer og slagtesvin. Produktet kan anvendes fra fravænning. Hvis grisen vender om på ligge- og gøde-areal, giver AJ-Kross Grov med sin høje sugeevne mulighed for at vende stien tilbage. Ved udbrud af hale- og flankebid samt ved uro, brug ca. 100 g 2 gange daglig i nogle dage. Effektiv i miljøer med løsgående søer, da produktet bliver liggende i lejet. Renere dyr. Dyrevenlig og effektiv som bund i aflastningsstier. Ved indsættelse anvendes ca. 250 g pr. dyr. Efterfølgende efter behov.

AJ-Kross Grov
Velegnet som strøelse og rodemateriale til grise, søer og slagtesvin. Et godt produkt til dybstrøelse/aflastningsstier.

 • Rent naturprodukt, varmebehandlet og SPF-godkendt.
 • Ekstrem sugeevne med deraf følgende lavt forbrug.
 • Positiv effekt mod hale- øre og flankebid.
 • Effektiv ved omvendt lejeareal.
 • Bedre sundhed og miljø i stalden / binder ammoniaklugt.
 • Binder ikke fast i beton, letter rengøring/vask betydelig.
 • Giver en homogen gylle – hurtigt omsættelig i mark.
 • Anerkendt til rode- og beskæftigelsesmateriale.
 • Udfodres nemt med foderanlæg.

Begge typer rapsstrøelse har vist særlig gavnlig effekt på:

 • Navlebrok
 • Ledbetændelse
 • Halebid
 • Øre- og flankebid

Supplement til rapshalmstrøelsen kan tørhygiejnemidlet AJ-Raps Dry®

AJ-Raps Dry® er et nyt tørhygiejnemiddel, som kombinerer de unikke og fantastiske egenskaber, som alle vore Rapshalmstrøelser har. AJ-Raps Dry® er sammensat af specielle udvalgte råvarer med høj andel af raps, og derfor har vi et produkt, som udtørrer og samtidig fungerer som strøelse. Høj absorberingsevne og stadig homogen.

Brochure:
Download/print brochuren "AJ-Rapsstrøelse til grise"
Download/print brochuren "Generelt om AJ-Rapshalmstrøelse"

Relevante artikler - brug af AJ-Rapsstrøelse til grise:
Læs Artiklen "Rapshalmens skjulte potentiale"
Læs artiklen "Er næsten kommet navlebrokken til livs"
Læs artiklen "Hygiejne i højsædet"
Læs artiklen "Ny rapsstrøelse vinder frem"

Vælg strøelse

Kontakt os