Rapsstrøelsen

AJ Energi & Strø - strøelse af 100% rapshalm tilsat zeolit

Rapsstrøelsen er danskforarbejdet, varmebehandlet, bakteriefri og med minimal støv indhold.
Strøelsen har en ekstrem sugeevne, hvilket betyder, at overfladen altid er tør og giver et bedre miljø i stalden. Rapsstrøelsen kan med fordel anvendes alle steder - ofte med stor fordel, når det gælder tid/mængde/økonomi – sammenlignet med f.eks. spåner eller halm.

Rapsstrøelsen findes 4 varianter

- alle produceret af godkendte råvarer.


AJ-Strømel
er vores rapsmel - altså den mest fine variant og ligeledes også den blødeste. Den næste variant er vores AJ-Kross Fin – her er ikke længere tale om mel, men derimod en rigtig fin granuleret rapspille.

AJ-Kross Grov er vores ”grove” granulering som er en strøelse med god struktur. Den sidste variant er den hele pille, AJ-Rapshalmpiller.

Fælles for rapsstrøelsesprodukter er, at de alle er SPF-Godkendte. Rapsstrøelsen er varmebehandlet, suget fri for støv og blevet tilsat Zeolit. En nøje udvalgt Zeolit som gør det muligt også at kunne anvende rapsstrøelsen i økologiske besætninger. Zeolits helt særlige egenskab til at absorbere og indkapsle ammoniak, gør den særdeles velegnet til at anvende i strøelsen.

En egenskab som er medvirkede til at sænke ammoniaktrykket i stalden – hvilket er til glæde for både dyr og mennesker. En sidegevinst er, at zeolittens binding af ammoniak, øger kvælstof i gødningen og sørger for, grundet bindingen, en reduceret udvaskning.

Rapsstrøelse

AJ Raps Dry

- Tørhygiejne baseret på rapsstrøelse

AJ-Raps dry er en naturbaseret tørhygiejne, hvor det er lykkedes at kombinere det bedste fra 2 produkter. Tørhygiejnen har stor effekt på de hyppigst forekomne bakterier og svampesporer – samtidig med at den fungerer som strøelse. Grundet den høje andel af rapsstrøelse samt zeolit, sikres en effektiv udtørring som forhindrer reproduktion af bakterier.

En sidegevinst ved AJ-Raps Dry er, at den udtørrer staldgulvet uden risiko for at ætse gulv og inventar. AJ-Raps dry er altså en tørhygiejne, som er fri for kemi – til fordel for både dyr og mennesker som arbejder i stalden.

AJ-Raps Dry Green er en særlig fremstillet tørhygiejne, som er godkendt til brug i økologiske besætninger. Denne Green udgave er baseret på 100% naturlige råvarer og ligesom AJ-Raps Dry sikre den, effektiv udtørring, forhindre reproduktion af bakterier og igen ingen risiko for ætsning af stald inventar. Det er altså endnu engang, en tørhygiejne som passer på sine omgivelser.

Om Rapsstrøelsen

Bliv klogere på rapsstøelsen og dens fordele

Strømel til grise

AJ-Strømel – til smågrisehuler

Det første produkt i AJ Energi & Strø var AJ-Strømel og vi har derved mere end 10 års erfaring med, at anvende AJ-Strømel i smågrisehuler. AJ-Strømel er vores rapsmel, altså den fineste formaling af rapsstrøelsen. AJ-Strømel anvendes med stor fordel i smågrisehuler, hvor det har vist sig særlig effektiv mod diarré, navlebrok og ledbetændelse.

Rapsstrøelsen har den fordel, at den bliver liggende i hulen og holder bunden tør grundet dens høje sugeevne. AJ-Strømel har et naturligt indhold af kobber, zink og jern. Smågrisehulen strøs op inden faring med ca. 1,5 kg og herefter tilføres AJ-Strømel efter behov.

strøelse til kvæg

AJ-Kross Fin – strøelse til kør og kalve

Det ligger i navnet, at AJ-Kross Fin er en fin granuleret rapspille. Rapsstrøelsen med sin meget fine struktur, er særdeles velegnet til sengebåse og bindestalde – såvel hos køer som hos kalve. AJ-Kross Fin er til mælkeproducenter som ikke vil gå på kompromis med kvaliteten af sin strøelse.

Strøelsen har en særdeles effektiv sugeevne, hvilket sørger for et tørt sengeleje som har positiv effekt på infektion-, celletal og ”yversundhed”. Forbruget af AJ-Kross Fin er lavt, da det bliver liggende i lejet – et estimeret forbrug pr. ko pr. år er ca. 120 – 140 kg. AJ-Kross Fin anvendes i dybstrøelse, kælvningsbokse, kalvebokse og aflastningsbokse.

strøelse høns

AJ-Kross Grov – strøelse til fjerkræproducenter.

AJ-Kross Grov er vores groveste formaling, som har en god struktur der passer godt ind hos alle fjerkræproducenter – det er lige fra vagtler, fasaner til kyllinger og æglæggere i konventionel såvel som økologi og friland. AJ-Kross Grov tilgodeser den naturlige adfærd for ”sandbadning” hos høns og kyllinger. Der opleves mere ro i stalden og begrænset antal plukninger.

Strøelsen sikrer et blødt og tørt underlag, som forbliver porøs, hvilket er skånsomt mod trædepuder.
AJ-Kross Grov er nemt at håndtere – det kan fint fremføres via flexsnegl. Ved vask af staldene, binder strøelsen ikke fast til beton, hvilket letter vaske arbejdet betydeligt.

strøelse heste

AJ-Kross Grov – strøelse til din hest.

Den grove type strøelse foretrækkes af nogle hesteejere, da bunden så er helt perfekt fra start. AJ-Kross Grov anvendes ligeledes under transport i hestetrailere, da det giver et godt underlag. AJ-Kross Grov vil ikke som pillerne, trille rundt i traileren under kørsel.

AJ-Kross Grov findes i småsække, som gør det nemt at have med rundt. Ved rengøringen af hestetraileren, binder strøelsen ikke fast til bunden, hvilket letter rengøringsarbejdet betydeligt.

AJ-Kross Grov

– strøelse til grise, søer og slagtesvin.

Vores groveste type formaling af strøelse er AJ-Kross Grov. Den er med sin grove struktur særdeles velegnet til grise, søer og slagtesvin såvel konventionel som friland og økologisk produktion. AJ-Kross Grov kan anvendes allerede fra fravænning. Grundet strøelsens høje absorberingsevne given den mulighed for at kunne vende ligge- og gøde areal – hvis grisene har fået vendt rundt på dette.
AJ Kross Grov er et anerkendt rode- og beskæftigelsesmateriale, som besætninger med udfordringer med hale-, flankebid og øresut kan have fordel af, at sætte ind med. Ved udbrud af hale- og flankebid samt ved generel uro, kan der med fordel anvendes ca. 100 g, 2 gange daglig i nogle dage.
Strøelsen er effektiv i miljøer med løsgående søer, da strøelsen bliver liggende i lejet. AJ-Kross Grov anvendes ligeledes i aflastningsstier, hvor det bidrager med en effektiv bund.

AJ-Rapshalmpiller

– strøelse til hestebokse.

Rapshalmpillerne er lavet af naturlig rapshalm, der er snittet og presset til piller. Alle rapspille er varmebehandlet for at undgå bakterier, sporer og toksiner. AJ-Rapshalmpiller anvendes i hestebokse – nogle steder anvendes strøelsen som hvileleje. Det særlige ved AJ-Rapshalmpiller er den høje absorberingsevne, samt særlige egenskab til at suge væske fra bunden af måtten. Strøelse har positiv effekt på ”sur stråle”.

Rapsstrøelsen giver hesten en velplejet boks som binder ammoniak, reduceret gødningsmængde og derved mindre udmugningsarbejde. Vores AJ-Rapshalmpiller anvendes af professionelle ryttere, stutterier samt private hesteejere.