Kategorier
Andet Gris Strøelse

Problemløsere på vej til svineproducenter

Nye produkter på vej til svineproducenter

AJ Energi & Strø har en række nye problemløsere på vej, til glæde for de danske svineproducenter.

AJ X2 - udfasning af medicinsk zink

AJ X2 - Et produkt til udfasning af medicinsk zink. AJ X2 tilsættes foderet i 2-3 uger.

 • Et troværdigt alternativ til medicinsk zink
 • Tilbydes 1 uge før fravænning for at imødekomme tilvænning, og de første 14 dage efter fravænning
 • Der skal ikke foretages andre ændringer
 • Tilbagemeldinger fra test fortæller at der kan fravænnes uden brug af medicinsk zink

AJ X2 Plus

Anvendes hvor man ønsker at hæve protein i blanding 1 efter fravænning, og derved øge tilvæksten. 

AJ X2 grise halebid trivsel
AJ-Super Kross til grise

AJ-Super Kross

Et nyt strøelse til klimastald  og syge stier, hvor der er udfordringer med uro,  halebid og trivsel. Og i stalde hvor sommervarmen driller.

 • Anvendes som strøelse
 • Godkendt som rode og beskæftigelses materiale
 • Rolige grise
 • Giver et miljømæssig afkast, i form af højere kvæstof % i gyllen
 • Test har vist reduktion af halebid og anden uro i stien

AJ-Super Kross Green

Et produkt, som må anvendes i økologiske svinebesætninger, i stedet for zink.
Også i besætninger hvor man er udfordret med diarre pga. højt protein i blandingerne.

 • Anvendes som strøelse
 • Godkendt som rode og beskæftigelses materiale
 • Giver et miljømæssig afkast, i form af højere kvælstof % i gyllen.
 • Rolige grise
 • Tilbagemeldinger fra producenter: Grisene klarer fravænning uden problemer , også uden zink tilsat foderet.
 • Må anvendes i økologisk produktion
AJ-Super Kross Green til grise