Kategorier
Gris

Nyt fodermiddel gør grisens mave mere robust

Nyt fodermiddel gør grisens mave mere robust

Udfordringer med maven er fortsat et omfangsrigt problem. Fodertilskuddet AJ X30 er udviklet på
baggrund af viden, som peger på, at flere faktorer spiller ind på udvikling af lidelsen.

Af Carsten Pedersen, Cand. Agro, Ph.D., Pedersen Nutrition Ltd.

Udfordringer med maven - et omfangsrigt problem

Gennem mange år har SEGES udført et stort arbejde I fastlæggelse af omfanget af udfordringer med maven hos grise. I 2020 offentliggjorde SEGES en rapport som viste, at problemet med udfordringer med maven er blevet mindre. Men det er et faktum, at det stadig er et meget omfangsrigt problem. Problemet med udfordringer med maven er, at det kun ses ved dødsfald og slagtning, eller hvis grisen har blødende udfordringer med maven, og der ses blod i afføringen. Udfordringer med maven forsvinder typisk igen efter cirka 14 dage, men grisen har smerter hele tiden.

Hurtig effekt i svinebesætning
AJ X30 fodertilskud til klimastalden, diegivende søer og grise

Stor velfærdsudfordring

Der er ikke meget tvivl om, at udfordringer med maven er en af de største velfærdsudfordringer, der er ved produktion af slagtesvin i Danmark. Det samme er tilfældet i andre lande, hvor der ikke er nogen systematisk overvågning af problemet.

I Danmark er det let og relativt billigt, for hver enkelt svineproducent at få data for omfanget af udfordringer med maven, hvilket – set i forhold til andre lande – er et stærkt argument for at få øget bevidstheden omkring dyrevelfærd.

Mere end 10 års erfaring

Virksomheden AJ Energi & Strø har udviklet og solgt strøelse til danske svineproducenter i mere en 10 år. Som en naturlig udvikling af produktsortimentet har man valgt at udvikle et produkt, som potentielt kan reducere forekomsten af udfordringer med maven hos grise, hvilket blev starten på AJ X30.

"Udfordringer med maven opstår typisk, når slimhinden i mavesækken nedbrydes eller beskadiges. AJ X30 er udviklet til at opretholde slimhinden i mavesækken".

 

slagtesvin
Grise AJ-X30

Skyldes flere faktorer

Viden om udfordringer med maven hos grise tyder ikke på, at udfordringer med maven skyldes en bestemt faktor. Derfor blev det besluttet at arbejde med flere komponenter, der kan understøtte hinanden.

AJ X30 består af SPF-godkendt og varmebehandlet rapshalm, samt nøje udvalgt zeolit samt syre og krydderiet oregano. Den varmebehandlede strøelse fra AJ Energi & Strø har en unik evne til at binde vand og ammoniak, og den vil samtidig skabe et flydelag.

Flydelag gør det ikke alene

At have et flydelag i maven hos grisen er en af måderne, hvormed man kan modvirke udfordringer med maven, fordi flydelagt vil forhindre mavesyren i at komme i kontakt med den mest følsomme del af maven.
Formålet med at bruge zeolit er at opnå en binding af ammoniak og potentielle toksiner i maven. Syre og krydderi kan reducere eventuelle skadelige bakterier, som vil ødelægge slimhinden i maven. Slimhinden bestykker maven mod sin egen syre.

Mere ens i størrelsen

Data fra besætninger, der har testet AJ X30, viser blandt andet at grisene forbliver meget ens i størrelse, hvilket skyldes, at ingen grise falder bagefter de andre.

Det kan forklares med at grise, der har udfordringer med for eksempel udfordringer med maven, kan forventes at have brug for et foder, der har en anden aminosyreprofil end foder til andre grise. Det skyldes, at behovet for specifikke aminosyrer til reparation af udfordringer med maven er anderledes end aminosyreprofil, der skal til at lave muskler.

 

Udfordringer med maven har prioritet over tilvækst

Det har så den konsekvens at grise med udfordringer med maven vil vokse langsommere, da heling af udfordringer med maven har prioritet over tilvækst, og mængden af aminosyrer vil vækst er mindre. Mangler der blot én enkelt aminosyre, bliver væksten reduceret, da muskler har en specifik aminosyre-sammensætning.

3 stærke til stalden

Mindre ammoniak i luften

Data for kvælstofindholdet i gyllen før og efter en uges brug af AJ X30 viser, at mængden af total kvælstof blev forøget med mere end 30 procent svarende til forøgelsen af ammoniak i gyllen.

Det giver en indikation af, at ammoniakindholdet i staldluften er lavere. AJ X30 kan dermed bidrage til at reducere miljøbelastningen ved dansk svineproduktion. Men dette er et område, der kræver mere data.

 

 

Kontakt
close slider

    Kontakt os


    Du kan ringe direkte til os på tlf:

    Ellers skriv en besked til os i formularen herunder