Nyt fodermiddel gør grisens mave mere robust

Nyt fodermiddel gør grisens mave mere robust

Mavesår er fortsat et omfangsrigt problem. Fodertilskuddet AJ X30 er udviklet på
baggrund af viden, som peger på, at flere faktorer spiller ind på udvikling af lidelsen.

Af Carsten Pedersen, Cand. Agro, Ph.D., Pedersen Nutrition Ltd.

Mavesår - et omfangsrigt problem

Gennem mange år har SEGES udført et stort arbejde I fastlæggelse af omfanget af mavesår hos grise. I 2020 offentliggjorde SEGES en rapport som viste, at problemet med mavesår er blevet mindre. Men det er et faktum, at det stadig er et meget omfangsrigt problem. Problemet med mavesår er, at det kun ses ved dødsfald og slagtning, eller hvis grisen har blødende mavesår, og der ses blod i afføringen. Mavesår forsvinder typisk igen efter cirka 14 dage, men grisen har smerter hele tiden.

Hurtig effekt i svinebesætning
AJ X30 fodertilskud til klimastalden, diegivende søer og grise

Stor velfærdsudfordring

Der er ikke meget tvivl om, at mavesår er en af de største velfærdsudfordringer, der er ved produktion af slagtesvin i Danmark. Det samme er tilfældet i andre lande, hvor der ikke er nogen systematisk overvågning af problemet.

I Danmark er det let og relativt billigt, for hver enkelt svineproducent at få data for omfanget af mavesår, hvilket – set i forhold til andre lande – er et stærkt argument for at få øget bevidstheden omkring dyrevelfærd.

Mere end 10 års erfaring

Virksomheden AJ Energi & Strø har udviklet og solgt strøelse til danske svineproducenter i mere en 10 år. Som en naturlig udvikling af produktsortimentet har man valgt at udvikle et produkt, som potentielt kan reducere forekomsten af mavesår hos grise, hvilket blev starten på AJ X30.

"Mavesår opstår typisk, når slimhinden i mavesækken nedbrydes eller beskadiges. AJ X30 er udviklet til at opretholde slimhinden i mavesækken".

 

slagtesvin
Grise AJ-X30

Skyldes flere faktorer

Viden om mavesår hos grise tyder ikke på, at mavesår skyldes en bestemt faktor. Derfor blev det besluttet at arbejde med flere komponenter, der kan understøtte hinanden.

AJ X30 består af SPF-godkendt og varmebehandlet rapshalm, samt nøje udvalgt zeolit samt syre og krydderiet oregano. Den varmebehandlede strøelse fra AJ Energi & Strø har en unik evne til at binde vand og ammoniak, og den vil samtidig skabe et flydelag.

Flydelag gør det ikke alene

At have et flydelag i maven hos grisen er en af måderne, hvormed man kan modvirke mavesår, fordi flydelagt vil forhindre mavesyren i at komme i kontakt med den mest følsomme del af maven.
Formålet med at bruge zeolit er at opnå en binding af ammoniak og potentielle toksiner i maven. Syre og krydderi kan reducere eventuelle skadelige bakterier, som vil ødelægge slimhinden i maven. Slimhinden bestykker maven mod sin egen syre.

Mere ens i størrelsen

Data fra besætninger, der har testet AJ X30, viser blandt andet at grisene forbliver meget ens i størrelse, hvilket skyldes, at ingen grise falder bagefter de andre.

Det kan forklares med at grise, der har udfordringer med for eksempel mavesår, kan forventes at have brug for et foder, der har en anden aminosyreprofil end foder til andre grise. Det skyldes, at behovet for specifikke aminosyrer til reparation af mavesår er anderledes end aminosyreprofil, der skal til at lave muskler.

 

Mavesår har prioritet over tilvækst

Det har så den konsekvens at grise med mavesår vil vokse langsommere, da heling af mavesår har prioritet over tilvækst, og mængden af aminosyrer vil vækst er mindre. Mangler der blot én enkelt aminosyre, bliver væksten reduceret, da muskler har en specifik aminosyre-sammensætning.

Mindre ammoniak i luften

Data for kvælstofindholdet i gyllen før og efter en uges brug af AJ X30 viser, at mængden af total kvælstof blev forøget med mere end 30 procent svarende til forøgelsen af ammoniak i gyllen.

Det giver en indikation af, at ammoniakindholdet i staldluften er lavere. AJ X30 kan dermed bidrage til at reducere miljøbelastningen ved dansk svineproduktion. Men dette er et område, der kræver mere data.

 

 

Kontakt os

  AJ Energi & Strø

  Få Nyheder
  close slider

   

  Tilmeld dig og få relevante nyheder om fx produkter Aj Energi & Strø

  strøelse til kvæg