2-stjernet nyhed, AJ X30 

2-stjernet nyhed, AJ X30 

Mavesårsproblematikken hos slagtesvin
Forekomst af mavesår hos grise er meget almindelig – det er ofte et ”skjult” problem, som stort set kun bekræftes ved slagt. Mavesår opstår typisk, når slimhinden i mavesækken beskadiges.

AJ X30 er udviklet til at opretholde slimhinden i mavesækken.

Positive effekter ved AJ X30
- Forhindre nedbrydelsen af slimhinden i mavesækken
- Øger tilvæksten
- Mindsker vægtspredning
- Øger kødprocenten
- Sænker foderforbruget pr. kg. tilvækst
- Skaber ro i stien, mindre larm, færre bid og øresut

 

Maskinbladet skriver om AJ X30
AJ Energi & Strø har hidtil kun beskæftiget sig med strøelse og tørhygiejne, men virksomheden introducerer nu et fodertilskud til grise over 30 kg.

Fodertilskuddet AJ X30 er kåret som en tostjernet nyhed. AJ X30 er en blanding af formalet rapshalm, lermineral, humussyrer og oregano, som forventes at forbedre mavetarmsundheden, herunder at reducere frekvensen af mavesår ved at have en beskyttende effekt på maveslimhinden.

Agromeks nyhedsudvalg lægger vægt på, at foreløbige forsøgsdata fra besætninger i praksis tyder på forbedret tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent ved anvendelse af produktet til slagtegrise. Men der er ingen dokumentation af effekt på mavesår.

Agromek Stars ekspertbeskrivelse
AJ X30 er en blanding af formalet rapshalm, lermineral, humussyrer (leonardite) og oregano, som forventes at forbedre mavetarmsundheden, herunder at reducere frekvensen af mavesår ved at have en beskyttende effekt på maveslimhinden. Der er foreløbige forsøgsdata fra besætninger i praksis, som tyder på forbedret tilvækst, foderudnyttelse og kødprocent ved anvendelse af produktet til slagtesvin, men ingen dokumentation af effekt på mavesår. Det iblandes med 1 % af tørfoder.

AJ X30 resultater

AJ Energi & Strø

Få Nyheder
close slider

 

Tilmeld dig og få relevante nyheder om fx produkter Aj Energi & Strø

strøelse til kvæg