Kategorier
AJ X30 Gris

Effekten viste sig med det samme

Effekten viste sig med det samme

Niels Martin og Morten Aggesen har mærket en markant bedre trivsel og sundhed i
deres slagtesvinebesætning, efter de er begyndt at bruge fodertilskuddet AJ X30.

Næsten for godt til at være sandt

Bedre sundhed, højere tilvækst, mindre foderforbrug og lavere dødelighed. Næsten for godt til at være sandt, men det er hvad Niels Martin og Morten Aggesen har oplevet i deres slagtesvinebesætning, efter de har taget fodertilskuddet AJ X30 i brug.

- Jeg plejer ikke at tage de helt store ord i brug, men jeg vil faktisk godt kalde det et vidundermiddel, lyder det fra Niels Martin der har benyttet AJ X30 siden oktober 2020.

Effekten er tydelig. Dødeligheden er helt nede på 0,6%, hvor normalen har været 2,5 - 3%. Vi synes, at det er en markant forbedring på kort tid.

Hurtig effekt i svinebesætning

OUA-grise steget med 3%

- Efter at vi er startet med at tildele AJ X30, er vores godkendelsesprocent på OUA-grisene steget med 3% point. Effekten er også slået igennem på foderforbruget, som er faldet med 0,15 FE pr. kilo tilvækst, og samtidig er tilvæksten steget med op mod 50 gram pr. dag i gennemsnit.

"Så alt i alt må man sige, at det her er noget der vil noget og et produkt, der virkelig slår igennem med en god udvikling i vores besætning."

Ved brugen af AJ X30 bindes der en del kvælstof. Gyllen indeholder mellem 20-30% mere kvælstof end tidligere.

Opvækst uden antibiotika

Niels Martin, 49 år, driver svineproduktion på Aggesensgård i Maugstrup ved Vojens, og hans søn, Morten på 29 år, er ansat på gården. Niels Martin er 13. generation på gården, og hans søn er på lønningslisten som 14. generation.

Markbruget omfatter 360 hektar. De har slagtesvin og producerer ca. 8.000 grise på årsbasis med høj status. Det er udelukkende galtgrise fra avlsbesætning.

Grisene købes ved 30 kilo, og de leveres til Danish Crown under konceptet OUA, Opvækst Uden Antibiotika.

AJ X30 til slagtesvin - fodertilskud

Fokus på trivslen

Vi har produceret OUA-grise siden juni 2017. Ca. 80 procent af de grise vi køber, har denne status, og resten købes som almindelige slagtesvin.

Det er spændende at prøve noget nyt, og vi har altid haft stor fokus på sundhed i besætningen. Og hvis man samtidig kan få et merudbytte, er det noget, vi finder interessant.

Vi lå på et rimeligt højt niveau i forvejen, men interesserer os altid for tiltag, der kan forbedre sundhed, trivsel og i sidste ende økonomi i driften.

Derfor sagde vi ja til at prøve det nye tilskud, og det har vi på ingen måde fortrudt.

Mere rolige grise

Morten står for den daglige pasning og drift i slagtesvineproduktionen, og han har ligesom sin far også udelukkende positivt at sige om AJ X30.

- Effekten viste sig meget hurtigt, og vi har meget mere ensartethed i holdene. Vi oplever langt færre døde, og vi har ikke mange grise med udfordringer med maven eller noget, der minder om optakt til dette.

- Grisene er blevet mere rolige, og vi har færre halebid og ikke så mange, der vil slås. Det er min fornemmelse, at grisene har mindre stress og i det hele taget har det bedre.

Slagtesvin trives med det nye fodertilskud

– Vi har haft en virkelig god effekt af AJ X30, understreger han.   

Der er helt klart mere ro på stierne. - Udfordringerne i de enkelte stier er klart reduceret. Stigningen i godkendelses-procenten betyder jo, at langt færre grise har behov for behandling. Den daglige morgengennemgang er betydeligt nemmere, efter at vi er startet med AJ X30.

Beskytter maveslimhinden

Grethe Klogborg, som er salgs- og udviklingsansvarlig i firmaet AJ Energi & Strø i Aulum, har udviklet produktet i samarbejde med Carsten Pedersen, der er agronom, ph.d. og indehaver af Pedersen Nutrition Lfd.
AJ Energi & Strø blev etableret i 2010 og har 6 ansatte. Firmaet har hidtil beskæftiget sig med specialfremstillet strøelse og produkter til tørhygiejne.

Besøg hos Aggensen
3 stærke til stalden

Grethe Klogborg:

- Vi synes selv, det er et fantastisk produkt, som kan hjælpe den danske svineproducent med en bedre trivsel i staldene og i sidste ende en bedre økonomi, siger Grethe Klogborg, der har erfaring fra grovvarebranchen gennem en længere årrække. Hun fremhæver fodertilskuddets beskyttende effekt på maveslimhinden, hvilket kan minimere risikoen for udfordringer med maven. Ydermere har produktet stor effekt på tarm sundheden.

– Vi har haft en virkelig god effekt af AJ X30, understreger han.   

 

 

Store forventninger

Produktet skal tildeles vådfoderet eller i tørfoderblanderen. Foreløbig anvendes det i ca. 20 besætninger i Danmark.

- Udfordringer med maven er et stort problem i dansk svineproduktion, og det er baggrunden for, at AJ Energi & Strø har udviklet dette produkt, som vi har store forventninger til. Ikke alene til slagtesvin, men også til diegivende søer og klimagrise, understreger hun.

Artikel "HYO April 2021"

 

 

Kontakt
close slider

    Kontakt os


    Du kan ringe direkte til os på tlf:

    Ellers skriv en besked til os i formularen herunder