AJ-Raps Dry for horses

AJ-Raps Dry® - Nature-based dry hygiene product

High absorbency and homogeneous. A product that dries out and has a great effect on them
most common bacteria and fungal spores - while still acting as bedding.

AJ-Rapeseed Dry® is composed of naturally selected raw materials with a high proportion of rapeseed and zeolite.

AJ-Raps Dry® tørhygiejne til heste

 • Effektivt imod fugt og hyppigst forkomne bakterier og svampesporer.
 • Høj absorberingsevne
 • Indkapsler og neutralisere ammoniak
 • Drøj i brug og enkel håndtering
 • Bedre miljø i stalden
 • Minimere fluer

Hvordan anvender du AJ-Raps Dry®?
I hesteboksen fordeles ca. 50 g. pr. m², inden boksen strøs op med AJ-Rapshalmpiller. Det er vigtigt at komme omkring kanterne, således at flueæg og larver udtørrer.

Ved kontinuerlig brug af AJ-Raps Dry® i hesteboksen opnås de bedste betingelser for et sundt miljø i stalden for både dyr og mennesker.

Levering af AJ-Raps Dry®
AJ-Raps Dry® kan leveres i Big Bags eller småsække.

AJ-Raps Dry® dry hygiene for horses

Effective against moisture and most common bacteria and fungal spores.
High absorbency
Encapsulate and neutralize ammonia
Delay in use and easy handling
Better environment in the barn
Minimize flies

How do you use AJ-Raps Dry®?

In the horse box, approx. 50 g. Pr. m² before the box is sprinkled with AJ-Rapeseed straw pellets. It is important to get around the edges so that fly eggs and larvae dry out.

By continuous use of AJ-Raps Dry® in the horse box, the best conditions for a healthy environment in the stable are achieved for both animals and humans.

Delivery of AJ-Raps Dry®

AJ-Raps Dry® can be delivered in Big Bags or small bags.

AJ-Raps Dry® til høns
Kontakt
close slider

  Kontakt os


  Du kan ringe direkte til os på tlf:

  Ellers skriv en besked til os i formularen herunder